Venus Lorelei Waaldijk, 1989, Stichting Beeldende Kunst Gelderland Arnhem
2 pp. ISBN 9051520492

Tekst: Noud Bles
Prent: Angeline Lips
terug naar verhalen
Fragment:

Bloedrood hing de zon boven Nijmegen. In een scherpe bocht van de dijk langs de Waal raakte een auto uit haar koers, doorbrak de omheining in de berm, wipte op, buitelde langs de helling en bleef liggen aan de voet van het talud, de nog draaiende wielen boven. Het rivierwater droop van de ramen, de zon ging onder, een reiger daalde en waterhoentjes kozen het land. De volgende dag vond men de wagen leeg, portieren open. Er begon een onderzoek. Geen lijk spoelde aan, schippers dregden vergeefs.