Publicaties
 
Noud Bles begon met het schrijven van gedichten, daarna kwamen korte verhalen, romans, columns, feuilletons en vertalingen. Zijn gedichten zijn toegankelijk en altijd verrassend in de combinatie van thema’s en woordgebruik. De korte verhalen van Noud Bles ontspringen vaak in de realiteit, maken uitstapjes naar andere werelden zonder te vervallen in fantasy of science fiction. Zijn romans bevatten gedurfde hypothesen over plausibele afwijkingen van normale situaties, personages en gebeurtenissen.

Deze website geeft informatie over: de romans, gedichten, verhalen, columns en onder bibliografie de complete lijst van publicaties. Een mooie staalkaart van het literaire werk van Noud Bles is te vinden in de Noud Bles Editie van literair-cultureel tijdschrift Bühne, zie Bühne Edite NB
. Een dichterlijk panorama ingebed in anatomische informatie vind je in het boekje Wie ik ben, portret van een mensenleven.


Lees over de nieuwe gedichten van Noud Bles, hij schrijft een portret van een mensenleven. Ga naar WIE IK BEN
Ga naar WIE IK BEN
Ga naaar Noud Bles Editie Bühne