terug naar verhalen
HET LAATSTE VERHAAL

Telkens is n verhaal het laatste verhaal, het verhaal dat bijna af is, nog niet of pas net is gepubliceerd. Voor wie goed heeft gezocht en hier is aangeland wordt een tip van de sluier opgelicht van het verhaal dat onlangs bij Noud Bles op de schrijftafel lag:


Fragment uit De vrouw die beefde

Bij het verlaten van het trottoir voelde ze de trilling die het beven in gang zette. Ik voel niets, zei ze tegen haar lijf en probeerde een paar stappen te zetten, de grote papieren tas waarin haar nieuwe trui zat, kletste tegen haar benen. Op het midden van de straat stopte ze, ze beefde als een riet. Haar lichaam rukte voor- en achterwaarts, haar hoofd danste, haar schouders schokten, haar armen fladderden, haar benen zwierden en haar voeten trappelden. Geen spat kwam ze vooruit. Een kreet, het loepzuiver gezongen ah!, ontsnapte aan haar keel. Weldadige warmte nam bezit van haar onderlijf. De opgewonden veer ontspande zich.


De vrouw die beefde is opgenomen in het voorjaarsnummer 2020 (no 12) van literair-cultureel tijdschrift Bhne, Uitgeverij Aspekt. Nadere beschrijving zie: letterenvoorbuhne.blogspot.