Gedichten


Gedichten zijn woorden
voor het oog van de lezer
die gaande langs deze regels
de maker vermoedt.

Lezers nemen regels,
regels bezitten woorden.
En de maker?
De maker moet vermaken
en blijven vermaken.
Wie mij liefheeft,
leest.
Vermoedt
en vermoedt
moed.

Noud Bles
Nauwelijks een dag


Wat noemen wij een dag,
die ís morgens het warm beslapen bed
een hoge rug toekeren
en verder als vluchtende soldaten
bijna stervend de avond bereiken.
De dingen, die gebeuren
verenigen we met de tijd
tot op een nauwkeurigheid van seconden
terwijl de voorgewende aandacht
alleen nog dient tot wederzijds bedrog.
Pas als we slapen
en het kennen van elkaar
onmogelijk is geworden
leven we onberoerd,
de vingers van de zachte handen zijn gespreid,
en grijpen nog naar een reeds gemiste kans.

Noud Bles
Gedichten zijn
    woorden
    Noud Bles  
Gedichten zijn woorden is de bundel die in 1978 in eigen beheer werd uitgegeven.
Deze bundel is niet meer verkrijgbaar.
terug naar gedichten